Blanketter och E-signering

Blanketter och E-signering

Observera att nedanstående blanketter för e-signering enbart gäller på Livio Gärdet. 

Inför nybesök


Inför tining och återföring av frysförvarade embryon

OBS! Detta samtycke gäller bara ett försök och måste därför fyllas i inför varje återföring


Inför nedfrysning av spermier


Inför insemination med donerade spermier (par/ensamstående)


Efter födsel

Gå in på 1177 – Livio Gärdet och välj Graviditetsresultat. Här kan du med ditt bank-ID lämna information till oss angående födsel. Det går naturligtvis också att skicka in den blankett som du fått i samband med besök hos oss, där graviditet konstaterats. Om du önskar en ny blankett hemskickad, kontakta oss gärna så fixar vi det!